Prepálený kuchynský olej je postrachom značného množstva kuchárov a kuchárok. Zostáva po každom vyprážanom jedle a je ťažké sa ho zbaviť. Ponúka sa síce hneď niekoľko možností, kam s použitým olejom, no väčšina z nich je škodlivá pre nás aj pre životné prostredie. Povedzme si teda raz a navždy, čo robiť so zbytkami kuchynského oleja.

Kam s prepáleným olejom?

Namiesto vylievania oleja do kanalizácie alebo prírody, čo má za následok zvýšený výskyt hlodavcov a zanášanie potrubia, nalejte precedený olej do zbernej nádoby. Zber kuchynského oleja už dávno nie je čerstvá novinka. Preto je pre vás a vašu domácnosť jednoduché zabezpečiť si zbernú nádobu, ktorú pre vás po naplnení vyčistia a vy môžete ďalej separovať. Podľa vašej spotreby máte na výber spomedzi 20, 40, 50 alebo až 1000 litrovej nádoby.

Prečo to má zmysel?

Biologicky rozložiteľný odpad, skrátene BRKO, zahŕňa okrem odpadu zo záhrad a parkov aj kuchynský odpad. Takmer všetko, čo spadá do tejto kategórie sa dá ďalej spracovať a využiť. Kuchynský olej nie je výnimkou.

Vyzbieraný olej predstavuje dôležitú surovinu vo výrobe „zeleného paliva“. Dá sa z neho vyrobiť bio palivová zložka a to takmer v pomere 1:1. To znamená, že z jedného litra oleja môže vzniknúť až 0,9 litra biopaliva. Vzniknuté biopalivo dokáže z nafty odstrániť až 15% emisií CO2.

Ak by sa vám vylievanie použitého oleja do umývadla či záchoda stále zdalo ako lepšie riešenie, pripomeňme si základy fyziky. Olej sa s vodou nikdy nezmieša a zostane plávať na hladine. Navyše postupne stuhne a začne kanalizáciu upchávať. Vyčistiť potrubie zanesené olejom je náročné nielen fyzicky, ale aj finančne.

Vylievanie prepáleného kuchynského oleja do prírody je rovnako zlé riešenie. Pach tohto odpadu láka hlodavce a iné drobné živočíchy, takže ak nechcete svoje okolie zamoriť škodcami, ktoré sa postupne presunú aj na ďalšie zdroje potravy vo vašej blízkosti, poctivo olej separujte.