Na varenie stačí len pár mililitrov, no aj tak sa míňa v litroch. Jedlu dodáva špecifickú chuť a pomáha k jeho tepelnému spracovaniu. Reč je o oleji, ktorý vytvára neplechu nielen vo vašom tele, ale aj v miestnej kanalizácií. Výhovorka, že používate zdravý olivový olej, tu nehrá žiadnú rolu, ak ho po použití vylejete do kanalizácie. Zároveň je veľkým lákadlom na hlodavce. Už dlhšie funguje zber použitého oleja z reštaurácií. Veľkú spotrebu majú na svedomí aj bežné domácnosti. Čo s tým treba robiť?

Každý môže pomôcť

Namiesto vylievania oleja z panvice do potrubia ho radšej prelejte do zbernej nádoby. Vyhnete sa preplneniu odpadových rúr a následným opravám. Ak nechcete, aby vás zle zaobchádzanie s použitím olejom vyšlo drahšie, dajte si o niečo viac námahy s prelievaním do zbernej nádoby. Následne počkajte, pokiaľ príde kompetentné vozidlo, ktoré tieto nádoby s použitím olejom vyprázdni a vyčistí na opätovné použitie.

Čo je to zberná nádoba?

Ide o špeciálnu nádobu, ktorá je upravená na zber kuchynského použitého oleja. Takéto zberné nádoby si môžete prenajať. Majú niekoľko litrový obsah, vďaka ktorému sa nemusíte trápiť s každodenným vynášaním. Najčastejšie sa v domácnostiach vyskytujú 20 či 40 litrové nádoby na kuchynský olej. Ak vy alebo vaša prevádzka vyprodukuje väčšie množstvo, prenajať si môžete aj 50, 100 či viac litrové nádoby.

Len si to predstavte

Oleje používané na varenie patria do biologického rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu, skrátene BRKO. Legislatíva prinútila tento odpad separovať od 01.01.2021. Platí to pre všetky obce a mestá na Slovensku. Zber použitého kuchynského oleja pre reštaurácie nie je jediný, ktorý sa aktívne vykonáva. Znie to ako zbytočná aktivita? Len si predstavte, ako musia vyzerať všetky potrubia, ktoré túto legislatívu nerešpektujú.